وسایلی که صدا دارند برایشان جذاب است. جسمی بزنید به پایش تا صدا کند مثل جغجغه، کودک سعی میکند این بار خودش پایش را تکان دهد و این گامی بزرگ برای کودک است. همچنین نزدیک دستانش تا تشویق به تکان دادن دستهایش شود.لمس میکند، میبیند و میشنود.

نظر دادن

 

logo-samandehi

آخرین بشقاب تزیین غذا

آخرین دستور غذایی

به گروه تلگرام مشهد نی نی بپیوندید