ننو وار تکان دادن

روی پا گذاشتن و لالایی خواندن

کودک بینهایت دوست دارد صدای شما را بشنود و نوازشتان را حس کند و باحالتی موزون از طرفی به طرف دیگر حرکت داده شود. شما می توانید با استفاده از پاهایتان به عنوان گهواره و صدای خود به جای لالایی، این 3عامل آرامش بخش را در یک جا برای او مهیا کنید. روی یک صندلی بنشینید و کودک را روی ران های خود وسط دو پا قرار دهید. به شکلی که پاهای او به سمت شکم شما باشد. دست هایتان را زیرسرش بگذارید، سپس آرام در حالیکه بدن خود را به این طرف وآن طرف مانند یک ننو یا گهواره حرکت می دهید، برایش صحبت کنید یا آواز بخوانید.

پیشرفت مهارت ها

تحریک حواس، یعنی شنیدن صدا، حس کردن دست ها و دیدن صورت شما در حین انجام بازی به کودک اطمینان و آرامش می بخشد و حتی ممکن است کودک به خواب رود. همچنان که به 3ماهگی نزدیک می شود خنده ها و حرف هایتان موجب می شود او نیز به وجد آمده و در پاسخ به شما بخندد و قان قان کند.

 مهارتها:

01 هوشیاری بدنی

02 مهارت های شنوائی

03 رشد شنوایی

برگرفته از کتاب بازی با کودک(از تولد تا یکسالگی) نوشته دکتر وندی اس.مسی

نظر دادن

 

logo-samandehi

آخرین بشقاب تزیین غذا

آخرین دستور غذایی

به گروه تلگرام مشهد نی نی بپیوندید