معجزه فرفره رنگی

فوت کردن و تولید باد

در چهارماهگی بینایی کودک شما رشد قابل ملاحظه ای کرده است. او می تواند سرش را نگه دارد و دستش را برای گرفتن یا لمس کردن اشیاء دراز کند. این امر، آمادگی و اشتیاق او را برای درک شگفتی های دنیا نشان می دهد. با فوت کردن به یک فرفره رنگی به او نشان دهید که چه لکه های رنگی زیبایی ایجاد می شود. کودک تا قبل از یک سالگی قادر به انجام عمل فوت کردن نمی باشد، اما از تماشای چرخش فرفره در هوا لذت می برد. 

پیشرفت مهارت ها

نگاه کردن به چرخش فرفره از دور بیشتر کودکان را به آهستگی به خواب می رود. کودکی که کوچکتر است حدود 3ماهه- مجذوب حرکت رنگ هاخواهد شد و ممکن است درحالیکه مشت های خود را گره کرده است. نگاهش به فرفره مات بماند. درحالیکه در 6ماهگی او می تواند فرفره را ببیند و برای رسیدن به آن تلاش کند. می توانید جهت ایجاد شادی بیشتر در حین بازی شعر نیز بخوانید. 

 مهارتها:

01 رشد اجتماعی

02 رشد بینایی

برگرفته از کتاب بازی با کودک(از تولد تا یکسالگی) نوشته دکتر وندی اس.مسی

نظر دادن

 

logo-samandehi

آخرین بشقاب تزیین غذا

آخرین دستور غذایی

به گروه تلگرام مشهد نی نی بپیوندید