عروسک انگشتی

جادوی سرانگشت شما 

از آنجایی که مغناطیس موجود در حرکات یک حیوان عروسکی، کودکان را مات و مبهوت می کند، آنها می توانند تماشاچیان خوبی برای یک نمایش عروسکی باشند. فقط کافی است یک یا دو عروسک انگشتی بر سر انگشتان خود قرار دهید. آنها را برقصانید با آنها آواز بخوانید و یا کودک را غلغلک بدهید و ببوسید و با او حرف بزنید و ضربه های آهسته به او وارد کنید. کودکی که در این سن است علاقه دارد که دستش را به طرف عروسک دراز کند و آن را بگیرد و در دهان خود بگذارد که کار خوبی است (فقط مطمئن شوید که عروسک دارای قطعات کوچک نباشد زیرا ممکن است جدا شود و کودک آن را ببلعد) همینطور دوست دارد با عروسک حرف بزند، بخندد و برایش سوت بزند. ترانه ای مناسب با عروسک خود پیدا کنید و نمایش را موزیکال اجرا نمایید. 

پیشرفت مهارت ها

گوش کردن به حرف ها و آوازهای عروسک، هنر محاوره را به او می آموزد –یعنی هنگامی که کسی اول (یا عروسکی- اگر نمایش چنین باشد) حرف می زند و سپس دیگری پاسخ می دهد. وقتی دوستان کوچولویش او را غلغلک می دهند یا به او کله می زنند، موجب تحریک بساوایی او می شوند. همچنین کودک در حین بازی تعامل مبتنی با شما ایجاد می کند. 

 مهارتها:

01رشد اجتماعی 

02تحریک بساوایی

برگرفته از کتاب بازی با کودک(از تولد تا یکسالگی) نوشته دکتر وندی اس.مسی

نظر دادن

 

logo-samandehi

آخرین بشقاب تزیین غذا

آخرین دستور غذایی

به گروه تلگرام مشهد نی نی بپیوندید