اسباب بازی کجاست؟

باز هم بازی دالی موشه

هنگامی که او هنوز خیلی کوچک است، موجودی است که شدیدا تصور می کند «هرآنچه دیده نشود دیگر موجود نیست.» به این معنا که اگر اسباب بازی او را پنهان کنید، فکر می کند که دیگر وجود ندارد. اما اکنون که به آستانه 6ماهه دوم رسیده است افکار بهتری خواهد داشت. ممکن است دقیقا نداند که اسباب بازی کجا رفته و یا چرا ناپدید شده است. اما می فهمد که بالاخره یک جایی هست و هنوز وجود دارد، حداقل برای مدت کوتاهی می توانید بوسیله پنهان کردن اسباب بازی ها به بالابردن درک کودک درمورد این واقعیت اساسی کمک می کند.
*نیمی از یک اسباب بازی پارچه ای مورد علاقه اش یا یک کتاب را زیر پتویش پنهان کنید. از او بپرسید: «اسباب بازی کجاست؟» «اون کجاست؟» احتمالا در ابتدا برای پیداکردن شیء موردنظر نیاز به کمک دارد. ولی به محض اینکه بفهمد بقیه اسباب بازی به نیمه دیگری که نشانش داده اید متصل است، بدون معطلی و با خوشحالی زیر پتو شیرجه خواهد زد.
*طولی نمی کشد که می توانید اسباب بازی را به طور کامل پنهان کنید. کودک همین که بفهمد اسباب بازی را پنهان کرده اید و یا متوجه شکل آن در زیر پتو شود، قادر است آن را پیدا کند.
 

پیشرفت مهارت ها

آموختن این مطلب که اشیاء وجود دارند حتی اگر دیده نشوند، به درک مفهوم بقاء ا شیاء کمک می کند وکلیدی است برای بالابردن تحمل او هنگامی که از شما جدا میشود. به همان ترتیب کلیدی است برای به خاطر آوردن افراد، مکان ها و اشیایی که قبلا دیده است، ولی همیشه جلوی چشم او نیستند. این توانایی را «حافظه بازنمایی» می نامند.
 

 مهارتها:

01 مهارت های حرکت ظریف 

02 بقای اشیا

برگرفته از کتاب بازی با کودک(از تولد تا یکسالگی) نوشته دکتر وندی اس.مسی

نظر دادن

 

logo-samandehi

آخرین بشقاب تزیین غذا

آخرین دستور غذایی

به گروه تلگرام مشهد نی نی بپیوندید