بازى ... وسيلهٔ اصلى تکامل فکرى و ارتباطى کودک با دنياى بزرگسالان است. 'رسم و خط خطى و اصولاً هر نوع فعاليت بدون هنرى مى‌تواند معرف يکى از اشکال و يکى از مراحل بازى به‌صورت تکامل‌يافته‌تر و خلاق‌تر آن باشد. دليل آن نيز اين است که داراى چنان خصيصهٔ قابل نمايشى است که امکان بيان ادراک انتزاعى و حالات پيچيدهٔ روحى را فراهم مى‌سازد.'
در بررسى آراء و عقايد پژوهندگان مختلف دربارهٔ ريشه و منشاء هنر به نظريه‌اى برمى‌خوريم مبنى بر اينکه 'هنرها ناشى از غريزهٔ بازى مى‌باشند: يعنى اينکه بازى منشاء اصلى هنرها بوده است و سرانجام بازى‌ها هستند که بر اثر تکامل، مبدل به عالى‌ترين اشکال هنرى مى‌شوند' . 'ايمانوئل کانت - Immanuel Kant' اعتقاد دارد که هنر و بازى پديده‌هائى همانند هستند که از تراکم و ازدياد نيروها به‌وجود آمده و هدف آنها کاستن و مصرف نيروهاى مزبور است 'لانگه - Lange' نيز به همين اعتقاد است و بازى را که فشار نيروى مازاد ارگانيسم است منشاء هنر معرفى مى‌کند.
پس نقاشى کودک نوعى بازى است چرا که در تمام دورهٔ کودکى و تا مرزهاى نوجوانى کودکان به مجموعه‌اى از فعاليت‌هاى ترسيمى مى‌پردازند و از اين طريق به لذت و اکتشاف و تجربه دست مى‌يابند.

نحوه ی بازی
شما میتوانید با رولهای دستمال توالت مهرها و اشکال متفاوتی را برای کودک بسازید که با استفاده از رنگ نقش انها را بر روی کاغذ بیاندازد. چند نمونه از این خلاقیت را در شکلها مشاهده میکنید به عنوان مثال میتوانید از پلاستیک حبابدار و یا کش استفاده کنید تا طرحهای متفاوتی را ایجاد کرده باشید.

ایده چاپ اشکال با رنگ و رول کاغذی(ایجاد مهر برای کودک)

ایده چاپ اشکال با رنگ و رول کاغذی(ایجاد مهر برای کودک)

ایده چاپ اشکال با رنگ و رول کاغذی(ایجاد مهر برای کودک)

ایده چاپ اشکال با رنگ و رول کاغذی(ایجاد مهر برای کودک)

نظر دادن

 

logo-samandehi

آخرین بشقاب تزیین غذا

آخرین دستور غذایی

به گروه تلگرام مشهد نی نی بپیوندید