بر روی یک بوم زیبا مانند تصویر چسب بزنید و از کودک بخواهید هر قسمت را با توجه به سلیقه خودش رنگ آمیزی کند.
بعد از رنگ آمیزی چسبها را بکند و یک اثر هنری بسیار زیبا داشته باشید.
این تابلو زیبا را در اتاق کودک نصب کنید تا به کودک نشان دهید که یک هنرمند است و حس اعتماد به نفس را در کودک تقویت کنید.

کاردستی تابلوی هنری بسیار زیبا توسط کودک

کاردستی تابلوی هنری بسیار زیبا توسط کودک

کاردستی تابلوی هنری بسیار زیبا توسط کودک

کاردستی تابلوی هنری بسیار زیبا توسط کودک

کاردستی تابلوی هنری بسیار زیبا توسط کودک

کاردستی تابلوی هنری بسیار زیبا توسط کودک

کاردستی تابلوی هنری بسیار زیبا توسط کودک

کاردستی تابلوی هنری بسیار زیبا توسط کودک

کاردستی تابلوی هنری بسیار زیبا توسط کودک

کاردستی تابلوی هنری بسیار زیبا توسط کودک

کاردستی تابلوی هنری بسیار زیبا توسط کودک

کاردستی تابلوی هنری بسیار زیبا توسط کودک

کاردستی تابلوی هنری بسیار زیبا توسط کودک

نظر دادن

 

logo-samandehi

آخرین بشقاب تزیین غذا

آخرین دستور غذایی

به گروه تلگرام مشهد نی نی بپیوندید