پازل چوبی دکه میوه (دهکده)

استفاده از وسایل کمکی می تواند روند آموز ش کودکان را سرعت ببخشد. در این مجموعه چوبی صفحه بازی با پنجره هایی به شکل میوه ها و مهره های مصور متناسب با آن ارائه شده است. کودک ضمن شناخت و یادگیری نام میوه ها، باید با جایگزینی صحیح  قطعات، صفحه بازی را با مهره ها پر نماید. بازی با این مجموعه در افزایش تمرکز و قدرت تکلم کودکان تاثیر بسزایی دارد.

نظر دادن

 

logo-samandehi

آخرین بشقاب تزیین غذا

آخرین دستور غذایی

به گروه تلگرام مشهد نی نی بپیوندید