مفهوم عدد یکی از مهمترین مفاهیمی است که دریادگیری ریاضی موثراست.

ارزش مکانی یعنی هر عدد در جایگاه یکان ، دهگان و صدگان وقتی قرار میگیرد چه معنی و مفهومی دارد.این محصول شامل سه سری کارت با مفهوم عدد به صورت تصویری است. کودک با دیدن هر عدد شماره مورد نظر را در جدول قرار می دهد. این محصول با نشان دادن کارتها در هرجایگاههای مشخص خود که هر عدد چه معنی و مفهومی در جایگاه خودش دارد.انجام این بازی به مفهوم عدد و همچین تقویت درس ریاضی کودکان می انجامد.

 

نظر دادن

 

logo-samandehi

آخرین بشقاب تزیین غذا

آخرین دستور غذایی

به گروه تلگرام مشهد نی نی بپیوندید