مراحل ساخت را مرحله به مرحله در تصاویر دنبال کنید و کاردستی سبد بسیار زیبا را برای کودکتان بسازید. برای ساخت این سبد کمی حوصله و چند رنگ مقوا رنگی مورد نیاز میباشد.
از این سبد میتوان به عنوان مکانی برای گذاشتن تخم مرغ های هفت سین و یا خود هفت سین استفاده کرد. همچنین میتوان برای هدیه دادن به دیگران از این کاردستی استفاده کنید.

کاردستی سبد کاغذی برای سفره هفت سین و یا سبد برای هدیه

کاردستی سبد کاغذی برای سفره هفت سین و یا سبد برای هدیه

کاردستی سبد کاغذی برای سفره هفت سین و یا سبد برای هدیه

کاردستی سبد کاغذی برای سفره هفت سین و یا سبد برای هدیه

کاردستی سبد کاغذی برای سفره هفت سین و یا سبد برای هدیه

کاردستی سبد کاغذی برای سفره هفت سین و یا سبد برای هدیه

کاردستی سبد کاغذی برای سفره هفت سین و یا سبد برای هدیه

کاردستی سبد کاغذی برای سفره هفت سین و یا سبد برای هدیه

کاردستی سبد کاغذی برای سفره هفت سین و یا سبد برای هدیه

کاردستی سبد کاغذی برای سفره هفت سین و یا سبد برای هدیه

کاردستی سبد کاغذی برای سفره هفت سین و یا سبد برای هدیه

کاردستی سبد کاغذی برای سفره هفت سین و یا سبد برای هدیه

کاردستی سبد کاغذی برای سفره هفت سین و یا سبد برای هدیه

کاردستی سبد کاغذی برای سفره هفت سین و یا سبد برای هدیه

کاردستی سبد کاغذی برای سفره هفت سین و یا سبد برای هدیه

کاردستی سبد کاغذی برای سفره هفت سین و یا سبد برای هدیه

کاردستی سبد کاغذی برای سفره هفت سین و یا سبد برای هدیه

کاردستی سبد کاغذی برای سفره هفت سین و یا سبد برای هدیه

نظر دادن

 

logo-samandehi

آخرین بشقاب تزیین غذا

آخرین دستور غذایی

به گروه تلگرام مشهد نی نی بپیوندید