آلودگی هوا با مازوت! چه کسی پاسخگوست؟

آلودگی هوا با مازوت! چه کسی پاسخگوست؟
آلودگی هوا چند روزی است به علت پایداری جریان هوا در پایتخت و چند کلانشهر دیگر از مرز هشدار عبور کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir