بازگشت رئیس قوه قضاییه به تهران

بازگشت رئیس قوه قضاییه به تهران
رئیس قوه قضاییه پس از سفر ۴ روزه به عراق، ساعتی پیش وارد تهران شد.
منبع خبر : iribnews.ir