دادستانی ترکیه ۲۴۷ نفر را در ارتباط با زلزله بازداشت کرد

دادستانی ترکیه ۲۴۷ نفر را در ارتباط با زلزله بازداشت کرد
در چارچوب تحقیقات قضایی درباره ساختمان‌های تخریب شده در زلزله‌های ششم فوریه در ترکیه، تا کنون ۲۴۷ نفر با حکم دادستانی این کشور بازداشت شده اند.

دادستانی ترکیه ۲۴۷ نفر را در ارتباط با زلزله بازداشت کرد

دادستانی ترکیه ۲۴۷ نفر را در ارتباط با زلزله بازداشت کرد

دادستانی ترکیه ۲۴۷ نفر را در ارتباط با زلزله بازداشت کرد - صاحبخبر

دادستانی ترکیه ۲۴۷ نفر را در ارتباط با زلزله بازداشت کرد - صاحبخبر
دادستانی ترکیه ۲۴۷ نفر را در ارتباط با زلزله بازداشت کرد

دادستانی ترکیه 247 نفر را در ارتباط با زلزله بازداشت کرد

دادستانی ترکیه 247 نفر را در ارتباط با زلزله بازداشت کرد
www.mehrnews.com › news › دادستانی-ترکیه-۲۴۷-ن...

تحقیقات قضایی درباره ساختمانهای تخریب شده در زلزلههای ترکیه؛ 247 ...

تحقیقات قضایی درباره ساختمانهای تخریب شده در زلزلههای ترکیه؛ 247 ...
در چارچوب تحقیقات قضایی درباره ساختمانهای تخریب شده در زلزلههای ششم فوریه در ترکیه، تا کنون ۲۴۷ نفر با حکم دادستانی این کشور بازداشت شده ...

تحقیقات قضایی درباره ساختمانهای تخریب شده در زلزلههای ترکیه؛ 131 ...

تحقیقات قضایی درباره ساختمانهای تخریب شده در زلزلههای ترکیه؛ 131 ...
دادستانی ترکیه ۲۴۷ نفر را در ارتباط با زلزله بازداشت کرد - صاحبخبر

بازداشت پیمانکاران ساختمانهای فروریخته در زلزله اخیر ترکیه

بازداشت پیمانکاران ساختمانهای فروریخته در زلزله اخیر ترکیه
sahebkhabar.ir › news › دادستانی-ترکیه-۲۴۷-نفر-را...

تحقیقات قضایی درباره ساختمانهای تخریب شده در ... - Head Topics

تحقیقات قضایی درباره ساختمانهای تخریب شده در ... - Head Topics
در چارچوب تحقیقات قضایی درباره ساختمانهای تخریب شده در زلزلههای ششم فوریه در ترکیه، تا کنون ۲۴۷ نفر با حکم دادستانی این کشور بازداشت شده ...

دستگیری ۲۴۷ پیمانکار و ناظر ساختمانی مناطق زلزله زده ترکیه

دستگیری ۲۴۷ پیمانکار و ناظر ساختمانی مناطق زلزله زده ترکیه
دادستانی ترکیه 247 نفر را در ارتباط با زلزله بازداشت کرد

آخرین اخبار مهم ایران و جهان - ویستا

آخرین اخبار مهم ایران و جهان - ویستا
www.ghatreh.com › news › دادستانی-ترکیه-نفر-ار...
منبع خبر : mehrnews.com