دبیر: باید نگاهمان المپیکی باشد

دبیر: باید نگاهمان المپیکی باشد
رئیس فدراسیون کشتی: سند راهبردی کشتی یک برنامه جامع برای ۸ سال آینده و با توجه به المپیک‌ها است.
منبع خبر : iribnews.ir