رصد سیاره‌ای کج و معوج

ستاره شناسان نخستین بار سیاره‌ای را در خارج از منظومه شمسی با شکلی غیرمعمول رصد کردند.
منبع خبر : iribnews.ir