شفافیت حداکثری در کمیسیون ماده ۵ شهرداری

شفافیت حداکثری در کمیسیون ماده ۵ شهرداری
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت که پرونده‌های کمیسیون ماده ۵ روی سامانه شفافیت قرار می‌گیرد تا مردم در جریان اقدامات صورت گرفته باشند.
منبع خبر : iribnews.ir