شهادت یک فلسطینی در کرانه باختری

شهادت یک فلسطینی در کرانه باختری
منابع فلسطینی از شهادت یک جوان فلسطینی در پی حمله یک شهرک نشین صهیونیست با چاقو در کرانه باختری خبر دادند.
منبع خبر : mehrnews.com