مجلس تصویب کرد؛ ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق در سال آینده

مجلس تصویب کرد؛ ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق در سال آینده
نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند حقوق دریافتی گروه‌های مختلف از جمله کارکنان رسمی، قراردادی، بازنشستگان کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی، مستمری بگیران و وظیفه بگیران به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد.

مجلس تصویب کرد؛ ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق در سال آینده

مجلس تصویب کرد؛ ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق در سال آینده

۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق/ افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده

۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق/ افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده
مجلس تصویب کرد؛ ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق در سال آینده

۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق در سال آینده/ تعیین سقف معافیت ...

۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق در سال آینده/ تعیین سقف معافیت ...
www.iribnews.ir › سیاسی › مجلس

مصوبه مجلس: افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده / حداقل حقوق: ۷ میلیون ...

مصوبه مجلس: افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده / حداقل حقوق: ۷ میلیون ...
مجلس تصویب کرد؛ ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق در سال آینده. نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند حقوق دریافتی گروههای مختلف از جمله ...

۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده

۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده
۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق/ افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده

حداقل حقوق ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد - خبرگزاری موج

حداقل حقوق ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد - خبرگزاری موج
www.isna.ir › سیاسی › مجلس

خبر داغ امروز مجلس درباره افزایش حقوق ها در سال آینده - فردا نیوز

خبر داغ امروز مجلس درباره افزایش حقوق ها در سال آینده - فردا نیوز
نمایندگان مجلس تصویب کردند که در سال آینده حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و حداقل حقوق نیز ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده به تصویب مجلس رسید - صاحبخبر

افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده به تصویب مجلس رسید - صاحبخبر
۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق در سال آینده/ تعیین سقف معافیت ...

حداقل حقوق کارمندان دولت برای سال آینده مشخص شد - آخرین خبر

حداقل حقوق کارمندان دولت برای سال آینده مشخص شد - آخرین خبر
www.isna.ir › سیاسی › مجلس
منبع خبر : iribnews.ir