مسابقات برترین‌های تفنگ مردان؛ قره‌باغی قهرمان شد

مسابقات برترین‌های تفنگ مردان؛ قره‌باغی قهرمان شد
مسابقات برترین‌های تفنگ مردان در سال ۱۴۰۱ در سایت تیراندازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

مسابقات برترینهای تفنگ مردان؛ قرهباغی قهرمان شد

مسابقات برترینهای تفنگ مردان؛ قرهباغی قهرمان شد

قهرمانی قرهباغی و فروغی در مسابقات برترینهای تفنگ و تپانچه مردان

قهرمانی قرهباغی و فروغی در مسابقات برترینهای تفنگ و تپانچه مردان
مسابقات برترین های تفنگ مردان؛ قره باغی قهرمان شد

قهرمانی قرهباغی و فروغی در مسابقات برترینهای تفنگ و تپانچه مردان ...

قهرمانی قرهباغی و فروغی در مسابقات برترینهای تفنگ و تپانچه مردان ...
مسابقات برترینهای تفنگ مردان؛ قرهباغی قهرمان شد

قهرمانی قره باغی و فروغی در مسابقات برترین های تفنگ و تپانچه مردان

قهرمانی قره باغی و فروغی در مسابقات برترین های تفنگ و تپانچه مردان
www.iribnews.ir › ورزشی › ساير حوزه ها

قهرمانی قره باغی و فروغی در مسابقات برترین های تفنگ و تپانچه مردان

قهرمانی قره باغی و فروغی در مسابقات برترین های تفنگ و تپانچه مردان
در فینال این مسابقات هادی قرهباغی با نتیجه ۱۶ بر ۱۰ برابر امیرمحمد نکونام به برتری رسید و به این ترتیب هادی قرهباغی اول شد و امیرمحمد نکونام و ...

قهرمانی قره باغی و فروغی در مسابقات برترین های تفنگ و تپانچه مردان

قهرمانی قره باغی و فروغی در مسابقات برترین های تفنگ و تپانچه مردان
قهرمانی قرهباغی و فروغی در مسابقات برترینهای تفنگ و تپانچه مردان

مسابقه برترینهای تفنگ و تپانچه برگزار شد - ایرنا

مسابقه برترینهای تفنگ و تپانچه برگزار شد - ایرنا
www.isna.ir › ورزشی › سایر ورزشها

قهرمانی قرهباغی و فروغی در مسابقات برترینهای تفنگ و تپانچه مردان

قهرمانی قرهباغی و فروغی در مسابقات برترینهای تفنگ و تپانچه مردان
در پایان مسابقات برترینهای سال تپانچه ۱۴۰۱ در بخش مردان هم جواد فروغی صدرنشین و امیر جوهریخو و وحید گلخندان در جایگاه های دوم و سوم قرار ...

فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران www.irissf.ir

فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران www.irissf.ir
قهرمانی قرهباغی و فروغی در مسابقات برترینهای تفنگ و تپانچه مردان ...
منبع خبر : iribnews.ir