باقرزاده:از دادن خانه بوکس به فدراسیون کشتی اطلاعی ندارم

باقرزاده:از دادن خانه بوکس به فدراسیون کشتی اطلاعی ندارم
نایب رئیس کمیته ملی المپیک گفت: این کمیته سالنی که در کنار آکادمی ملی المپیک است، تجهیز کرده و اختصاصی در اختیار بوکس گذاشته است
منبع خبر : iribnews.ir