کرمانشاه در آغاز و پایان دفاع مقدس سپر مقاوم در برابر استکبار بود

کرمانشاه در آغاز و پایان دفاع مقدس سپر مقاوم در برابر استکبار بود
سردار سلیمانی گفت: کرمانشاه در آغاز و پایان دفاع مقدس سپر مقاوم جمهوری اسلامی در برابر استکبار بود.
منبع خبر : iribnews.ir