باقرزاده: ۴ روز بعد از دریافت دوز دوم واکسن کرونا، کسالت پیدا کردم

باقرزاده: ۴ روز بعد از دریافت دوز دوم واکسن کرونا، کسالت پیدا کردم
رئیس فدراسیون شمشیربازی در رابطه با مثبت شدن تست کرونایش توضیحاتی داد.
منبع خبر : yjc.news