قدردانی سران قوا از ملت با بصیرت ایران

قدردانی سران قوا از ملت با بصیرت ایران
سران قوا از مردم شریف ایران که با بصیرت، زمان‌شناسی و مرزبندی هوشمندانه، برنامه‌ریزی‌ پیچیده و چندلایه دشمنان برای بحران‌سازی در کشور را تا کنون ناکام گذاشته اند،قدردانی کردند.
منبع خبر : iribnews.ir