اسماعیل هنیه: هم اکنون لحظه پیروزی خون بر شمشیر است

اسماعیل هنیه: هم اکنون لحظه پیروزی خون بر شمشیر است
هنیه گفت ما به راه خود ادامه خواهیم داد و تردید نخواهیم کرد و ملت ما در همه درگیری‌ها و همه زمینه‌ها علیه این اشغالگر پیروز میدان خواهد بود.
منبع خبر : iribnews.ir