واکسینه شدن ۱۴۰ هزار نفر دز مرکز واکسیناسیون منطقه ۱۲

واکسینه شدن ۱۴۰ هزار نفر دز مرکز واکسیناسیون منطقه ۱۲
فرمانده حوزه مقاومت بسیج ۳۰۳ امیرالمومنین در منطقه ۱۲ گفت: در مرکز واکسیناسیون تجمیعی منطقه ۱۲ تهران در دو شیفت روز و شب از پنجم خرداد امسال تا کنون، حدود 140 هزار دز واکسن کرونا تزریق شده است.
منبع خبر : iribnews.ir