رونمایی از کتاب حقوق ملت از دیدگاه شهید بهشتی

رونمایی از کتاب حقوق ملت از دیدگاه شهید بهشتی
در مراسمی از کتاب «حقوق ملت از دیدگاه شهید دکتر بهشتی» رونمایی شد.
منبع خبر : iribnews.ir