اسلوونی در حال بررسی قرنطینه افراد واکسینه نشده

اسلوونی در حال بررسی قرنطینه افراد واکسینه نشده
پس از اتریش، اسلوونی در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن افراد واکسینه نشده را قرنطینه کند.
منبع خبر : iribnews.ir