برنامه شهرداری تهران برای تامین قطعات مترو و اتوبوس در بورس کالا

برنامه شهرداری تهران برای تامین قطعات مترو و اتوبوس در بورس کالا
مدیرعامل سرمایه‌گذاری شهر شهرداری تهران از برنامه شهرداری برای تامین برخی از قطعات مورد نیاز مترو و اتوبوس در بورس کالا خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir