اعتراف افسران اطلاعاتی سابق آمریکا به انجام جرایم سایبری برای امارات

سه افسر اطلاعاتی سابق آمریکا به انجام جرایم سایبری پیچیده برای امارات اذعان کردند.
منبع خبر : yjc.news