شایعات فضای مجازی در ۲۴ ساعت گذشته؛ ۷ شهریور

شایعات فضای مجازی در ۲۴ ساعت گذشته؛ ۷ شهریور
بسته شایعات فضای مجازی نگاهی دارد به مطالبی که در ۲۴ ساعت گذشته در فضای مجازی منتشر شده‌اند، اما صحت ندارند.
منبع خبر : iribnews.ir