قابلیت جدید واتس‌اپ برای تمام کاربران

قابلیت جدید واتس‌اپ برای تمام کاربران
واتس‌اپ یکی از محدودیت هایش را برای تعداد کاربران گروه کاهش داد.
منبع خبر : iribnews.ir