فعالیت بیش از دو هزار ۷۰۰ قالب ساز پروانه دار در کشور

فعالیت بیش از دو هزار ۷۰۰ قالب ساز پروانه دار در کشور
رئیس اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش تهران از فعالیت بیش از ۲۷۰۰ قالب ساز پروانه دار در کشور خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir