واکنش مسلمانان به مهاجمان به مرکز اسلامی انگلیس

واکنش مسلمانان به مهاجمان به مرکز اسلامی انگلیس
مسلمانان حمله، مخالفان دین، سلطنت طلبان، منافقین و گروهک‌های هوادار تجزیه ایران در لندن را به مرکز اسلامی انگلیس و سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن محکوم کردند.
منبع خبر : iribnews.ir