معرفی افراد راه یافته به اردوی تیم ملی کاتای بانوان

معرفی افراد راه یافته به اردوی تیم ملی کاتای بانوان
دومین مرحله از انتخابی تیم ملی کاتای بانوان در چهار دور برگزار شد و افراد راه یافته به اردو مشخص شدند.
منبع خبر : iribnews.ir