مرحله جدید تقابل انگلیس با اتحادیه اروپا بر سر برگزیت

مرحله جدید تقابل انگلیس با اتحادیه اروپا بر سر برگزیت
تقابل انگلیس و اتحادیه اروپا با ارائه لایحه دولت انگلیس مبنی بر لغو بخش‌هایی از توافق انگلیس با اتحادیه اروپا درباره روابط بازرگانی در پسا برگزیت، وارد مرحله جدیدی شده است.
منبع خبر : iribnews.ir