روسیه: جهان شاهد سرآغاز فروپاشی سلطه دلار است

روسیه: جهان شاهد سرآغاز فروپاشی سلطه دلار است
رئیس مجلس دومای روسیه گفت: تحریم‌های اعمال شده بر روسیه به اقتصاد آمریکا لطمه وارد می‌کند و باعث کاهش نقش دلار در اقتصاد جهان می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir