اوقات شرعی بیست و پنجم شهریور در سمنان

اوقات شرعی بیست و پنجم شهریور در سمنان
امروز پنج شنبه، بیست و پنجم شهریور، نهم صفر و شانزدهم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir