اوقات شرعی بیست و هفتم شهریور در سمنان

اوقات شرعی بیست و هفتم شهریور در سمنان
امروز شنبه، بیست و هفتم شهریور، یازدهم صفر و هجدهم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir