اوقات شرعی بیست و هفتم خرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و هفتم خرداد ماه در سمنان
امروز جمعه، بیست و هفتم خرداد ماه، هفدهم ذی القعده، هفدهم ژوئن است.
منبع خبر : iribnews.ir