معرفی بازی‌های ایرانی

معرفی بازی‌های ایرانی
کانون پرورش فکری قصد دارد تا برخی بازی‌های ایرانی را به مرحله تولید برساند.
منبع خبر : iribnews.ir