بررسی طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها

بررسی طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها

این هفته در مجلس؛

اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در مجلس این هفته طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها را در دستور کار قرار می‌دهند.

بررسی طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌هابه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، دستور کار اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی طی روز‌های شنبه (۲۱ آبان) تا پنج‌شنبه (۲۶ آبان) به این شرح است:

شنبه:-بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به کارگروه‌های تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط

یکشنبه:-بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به کارگروه‌های تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط

دوشنبه:-بازدید اعضا کمیسیون امور داخلی کشور وشورا‌ها در خصوص حوادث اخیر کشور

-کارگروه بررسی طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور روسای مجامع استانی، کارشناس مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط

سه شنبه:-بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به کارگروه‌های تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط

چهارشنبه:-بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به کارگروه‌های تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط

-سفر نظارتی کمیسیون امور داخلی کشور وشورا‌ها به استان لرستان (حوزه‌های انتخابیه بروجرد و پلدختر)

پنج شنبه:-سفر نظارتی کمیسیون امور داخلی کشور وشورا‌ها به استان لرستان (حوزه‌های انتخابیه بروجرد و پلدختر)

-کمیته بررسی طرح ساماندهی تجمعات و راهپیمایی‌ها

دوشنبه:-بررسی طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌هابررسی طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها در کمیسیون ...

بررسی طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها در کمیسیون ...

بررسی طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها در مجلس

بررسی طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها در مجلس
بررسی طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها

نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها
منبع خبر : iribnews.ir