ایران از ارتقای سطح همکاری‌ها با آذربایجان استقبال می‌کند

ایران از ارتقای سطح همکاری‌ها با آذربایجان استقبال می‌کند
رئیس جمهور گفت: وجود روابط سازنده بر پایه منافع متقابل میان کشور‌های همسایه به ویژه ایران و آذربایجان ، موثرترین عامل در حفظ و تقویت امنیت منطقه است.
منبع خبر : iribnews.ir