امیر عبداللهیان: اسرائیل در موقعیتی نیست که تهدیداتش را عملی کند

امیر عبداللهیان: اسرائیل در موقعیتی نیست که تهدیداتش را عملی کند
وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: تهدیدهاي رژیم صهیونیستی اتفاق جدیدی نیست، آنان در موقعیتی نیستند که بتوانند تهدیدهايشان را عملی کنند.
منبع خبر : iribnews.ir