سیلی جوبایدن به صورت فرانسه

سیلی جوبایدن به صورت فرانسه
لغو قرارداد خرید زیردریایی‌های اتمی از فرانسه، به شدت فضای رسانه‌ای اروپا و افکار عمومی این قاره را متوجه خود کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir