خروج دستگاه‌های اجرایی از تاریکخانه بودجه

خروج دستگاه‌های اجرایی از تاریکخانه بودجه
­مجتبی رضا خواه نماینده مجلس: از این پس بر همه دستگاه‌های مستثنی‌شده از حسابرسی نظارت خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir