مانع تراشي اوکراين براي خروج کشتي هاي غيرنظامي خارجي از اودسا

مانع تراشي اوکراين براي خروج کشتي هاي غيرنظامي خارجي از اودسا
اوکراین از خروج ناوگانی از کشتی های خارجی از بندر اودسا جلوگیری می کند تا بتواند از این کشتی ها به عنوان سپری برای نیروهای خود استفاده کند.
منبع خبر : iribnews.ir