آمار‌ بالای واکسینه نشده‌های کرونا

آمار‌ بالای واکسینه نشده‌های کرونا
امروز سراغ مردم رفتیم و از آن‌ها پرسیدیم چرا واکسیناسیون کرونا مهم است؟
منبع خبر : iribnews.ir