خطیب زاده: صبر راهبردی ایران ابدی نیست

خطیب زاده: صبر راهبردی ایران ابدی نیست
سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به اظهارات روز گذشته وزیرخارجه انگلیس گفت: تنها صبر راهبردی ایران بوده که شرایط را برای انجام مذاکرات(برجام) در این مرحله مهیا کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir