بکلی سری؛ بازخوانی اسناد منتشر نشده عملیات کربلای 4

بکلی سری؛ بازخوانی اسناد منتشر نشده عملیات کربلای 4
در سالگرد عملیات کربلای ۴ برخی از اسناد منتشر نشده مربوط به این عملیات، در رسانه ملی و در قالب مستند بکلی سری بازخوانی شد.
منبع خبر : iribnews.ir