آغاز سفر کاروان حج آبادان و خرمشهر

آغاز سفر کاروان حج آبادان و خرمشهر
کاروان حج تمتع آبادان و خرمشهر برای پرواز به سوی خانه خدا به سمت اهواز حرکت کرد.
منبع خبر : iribnews.ir